F.A.Q.

Termeni economici in romana/engleza


Lista de mai jos poate fi utila celor care incearca sa isi traduca programa analitica in vederea echivalarii pentru economist sau contabil.
In nici un caz nu pretind ca este completa, si nici ca toti termenii sunt bine tradusi. Sunt doar termenii de baza pe care ii puteti folosi pentru a va inspira. Este obligatoriu un nivel de engleza destul de bun pentru a lega cuvintele asa cum apar in programa fiecaruia. Si mult timp pentru studiu individual si corectura. Pentru unii poate merita efortul pentru a scuti bani cu traducerea. Dar oricum, cea mai importanta este acuratetea traducerii.
Daca nu sunteti absolut siguri ca rezultatul este perfect, mai bine cautati un traducator specializat pe asa ceva. Daca folositi totusi lista asta pentru a va inspira, va rog sa cautati si alternative.

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V

--------------------- A ---------------------
Accize - Excises
Acreditive - Letters of credit
Activ(e) - Assets
Active circulante - Current assets
Active imobilizate - Fixed assets
Alocarea resurselor - Resource allocation
Amortizare - Repayment
Avansuri de trezorerie - Treasury advances

--------------------- B ---------------------
Balanta de plati externe - Foreign payments balance
Balanta de verificare - Trial balance sheet
Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare - European Bank for Reconstruction and Development
Banca Mondiala - World Bank
Bilant contabil - Accounting balance sheet
Bilet la ordin - Order bill
Buget de venituri si cheltuieli - Income and expense budget
Bursa de marfuri - Commodity exchange

--------------------- C ---------------------
Cambie - Bill of exchange
Calculatia costurilor - Cost calculation
Capital social - Share capital
Capitaluri proprii - Owners' equity
Casierie - Cash desk
Cec - Cheque
Cerere - Demand
Cerere globala - Global demand
Cheltuiala - Expense
Cheltuieli fixe - Fixed expenses
Cheltuieli variabile - Variable expenses
Cifra de afaceri - Turnover
Circuit economic - Economic circuits
Comerciant - Merchant
Comert interior - Domestic trade
Comert exterior - Foreign trade
Comision - Commission
Concurenta - Competition
Consignatie - Consignment
Consum - Consumption
Cont - Account
Contabilitate financiara - Financial accounting
Contabilitate si informatica de gestiune - Accounting and business data processing
Contract de vanzare cumparare - Buy / sell contract
Contul de rezultate (de profit si pierdere) - Profit and loss account
Conturi bancare - Bank accounts
Cost de productie - Production cost
Costul pe unitatea de produs - Costs per product unit
Costuri de comanda - Order costs
Cotatii - Stock quotation
Creanta - Receivable
Crestere economica - Economic growth
Cuantile - Quantiles

--------------------- D ---------------------
Date statistice - Statistical data
Datorie - Debt
Datorie externa - Foreign debt
Decile - Deciles
Dezechilibru economic - Economic imbalance
Dividend - Dividend
Dizolvarea companiei - Company dissolution
Dobinda - Interest
Dubla inregistrare - Double recording

--------------------- E ---------------------
Echilibru economic - Economic balance
Echilibru financiar - Financial balance
Economie de piata - Open market
Economie mondiala - International economy
Elasticitatea cererii si ofertei - Demand and supply elasticity
Exercitiul financiar (sau contabil) - Fiscal (or accounting) year
Esantion - Sample

--------------------- F ---------------------
Faliment - Bankruptcy
Factori de productie - Production factors
Fapte de comert - Commerce acts
Finante publice - Public finance
Fluxuri economice - Economic fluxes
Fondul Monetar International - International Monetary Fund
Functiunea comerciala - The commercial function
Functiunea de cercetare/dezvoltare - The R&D function
Functiunea de personal - The personnel function
Functiunea de productie - The production function
Functiunea financiar/contabila - The financial/accounting function

--------------------- G ---------------------
Gaj - Mortgage
Garantii bancare - Loan guarantees
Gestiune contabila - Accounting administration
Grila manageriala - Management chart

--------------------- I ---------------------
Imobilizari - Fixed assets
Imobilizari financiare - Financial assets
Imobilizari in curs de executie - Current assets
Imobilizari necorporale - Intangible assets
Impozit - Tax
Impozitul pe cladiri - Building tax
Impozitul pe jocurile de noroc - Gambling taxes
Imprumuturi de stat - State loans
Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni - Bond issue loan
Inchiderea exercitiului - End-of-fiscal-year
Indici agregati - Aggregate indexes
Indici ai prevederilor - Provision indexes
Indici cu ponderi constante - Constant weight indexes
Indici cu ponderi variabile - Variable weight indexes
Indici dinamici - Dynamic indexes
Indici individuali si de grup - Individual and group indexes
Indici statistici - Statistical indexes
Indici teritoriali - Territorial indexes
Inflatie - Inflation
Intreprindere - Enterprise (or Company)
Investitii - Investments

--------------------- L ---------------------
Lichidarea companiei - Company liquidation

--------------------- M ---------------------
Macroeconomie - Macroeconomics
Masa monetara - Monetary mass
Media cronologica ponderata - Weighted chronological average
Media cronologica simpla - Simple chronological average
Mediana - Median
Microeconomie - Microeconomics
Monopol - Monopoly

--------------------- N ---------------------
Negociere - Negotiating

--------------------- O ---------------------
Obiectul si metoda (contabilitatii) - Scope and method (of accounting)
Obligatiuni - Bond
Oferta - Supply
Oferta de moneda - Currency supply
Oferta globala - Global supply
Oligopol - Oligopoly
Organizatia Mondiala de Comert - World Commerce Organization

--------------------- P ---------------------
Pasiv(e) - Liabilities
Patrimoniu - Patrimony
Piata financiara - Financial market
Piata monetara - Money market
Piata muncii - Labor market
Planul de conturi general - Account plan
Plati in numerar - Cash payments
Plati prin virament - Transfer payments
Politica bugetara - Budgetary policies
Politica monetara - Monetary policies
Pragul de rentabilitate - Profitability threshold
Pret - Price
Prime legate de capital - Capital premium
Procedeul cantitativ - The quantitative procedure
Procedeul deducerii valorii - The procedure of deducting the value
Procedeul diviziunii simple - The simple division procedure
Procedeul indicilor de echivalenta - The equivalence index procedure
Procentile - Percentiles
Productie - Production
Productie bruta - Gross production
Productie in curs de executie - Current production
Productivitate - Productivity
Produs national - National product account
Profit - Profit
Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Provisions for risks and expenses

--------------------- R ---------------------
Rata de rentabilitate - Profitability ratio
Rata marginala - Marginal rate
Renta - Annuity
Rezerve - Reserve
Rezultat reportat - Reported results

--------------------- S ---------------------
Serii de repartitie - Repartition series
Serii cronologice - Time series
Sistem decizional - Decision making system
Sistemul bugetar - Budgetary system
Societati transnationale - Transnational companies
Somaj - Unemployment
Sondaj de serii - Series survey
Sondaj mecanic - Mechanical survey
Sondaj tipic - Typical survey
Sondaje aleatorii - Random surveys
Sondaje dirijate - Direct surveys
Spor mediu - Mean growth
Stocuri - Stock
Subvebtii - Subsidy

--------------------- T ---------------------
Tari in curs de dezvoltare - Developing countries
Taxa - Duty (or Tax)
Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - Value-added tax (VAT)
Taxa scontului - Discount tax
Taxe de timbru - Stamp taxes
Taxe vamale - Customs
Titluri de valoare - Securities
Trezorerie - Treasury

--------------------- V ---------------------
Valoare adaugata bruta - Gross added value
Valoare adaugata neta - Net added value
Valori mobiliare - Securities
Venit national - National income account

---------------------------------------------

Bafta,
cosescu

«Înapoi la lista FAQ
Home | Despre | FAQ | Forum
Get Firefox!