Lista de mai jos poate fi utilă celor care încearcă să-și traducă programul analitic în echivalență pentru economist sau contabil.
În niciun caz nu vreau să transmit că recomand ca mama să fie inactivă. Aceștia sunt doar termeni de bază pe care îi puteți folosi pentru a vă inspira. Este necesar un nivel suficient de bun de engleză pentru a lega cuvintele așa cum apar în programa tuturor. Și mult timp pentru studiu individual și corecturi. Pentru unii, ar putea merita efortul de a economisi bani pe traducere. Dar oricum, cel mai important lucru este acuratețea traducerii.
Daca nu esti absolut sigur ca rezultatul este perfect, mai bine cauti un traducator specializat in asa ceva. Dacă încă folosiți această listă pentru a vă inspira, vă rugăm să căutați alternative.

A | B | C | D | E | F | G | eu | L | M | N | O | P | R | S | T | V
––- A ––-
Accize – Acreditiv pentru accize
– Scrisori de credit
Active(e) – Active
Active circulante – Active circulante
Active fixe – Active fixe
Resource allocation – Alocarea resurselor
Amortizare – Rambursare
Avansuri de trezorerie

——————— B ————————
Balanța plăților externe – Balanța plăților externe
Balanță de verificare – Bilanț de verificare
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare
Banca Mondială – Banca Mondială
bilanț – bilanţ contabil
bilet la ordin – cambie de comandă
de venituri și cheltuieli – bugetul de venituri și cheltuieli
mărfuri de stoc – Bursa de mărfuri

——————— C ————————
Cambie – cambie
Calcul cost – Calcul cost
Capital social – Capital social
Capital propriu – capital propriu
Casier – Casier
Verificare – Verificare
Cerere – Cerere
Cerere globală – Cerere globală
Cheltuieli – Cheltuieli
Cheltuieli fixe – Cheltuieli fixe
Cheltuieli variabile – Cheltuieli variabile
Cifra de afaceri – Cifra de afaceri
Circuit economic – Circuite economice
Comerciant – Comerciant
Comerț intern – Comerț intern
Comerț exterior – Comerț exterior
comision –
Comisia de Concurență – Concurență
Consignație – Consignație
Consum – Consum
Cont – Cont
Contabilitate financiara
– Contabilitate și prelucrare a datelor de afaceri
Contract de vânzare – Contract de cumpărare/vânzare
Contul rezultatelor (profit și pierdere) – Contul de profit și pierdere
Conturi bancare – Conturi bancare
Cost de producție – Cost de producție
Cost pe unitate de produs – Costuri pe unitate de produs
Costuri de comandă – Costuri de comandă
Cotații – Cotații bursiere
Creabilă – Creabilă
Creștere – Creștere economică
Cantități – Quantile

——————— D ———————–
Date statistice – Date statistice
Datorie – Datorie
Datoria externă – Datoria externă
Decile – Decile
Economic dezechilibru – Economic dezechilibru
Dividend – Dividend
Dizolvarea societatii – Dizolvarea societatii
Dobinda – Interes
Înregistrare dublă – Înregistrare dublă

——————— E ————————
Economic balance – Economic balance
Echilibrul financiar – Echilibrul financiar
Economia de piață – Piață deschisă
Economia mondială – Economie internațională
Elasticitatea cererii și ofertei – Elasticitatea cererii și a ofertei
Exercițiu financiar (sau contabil) – An fiscal (sau contabil).
Probă – Probă

——————— F ———————–
Faliment – ​​Faliment
Factori de producție – factori de producție
Acts comerț – Acte de comerț
Finanțe publice – finanțe publice
fluxuri economice – fluxuri economice
FMI – Fondul Monetar Internațional
funcții comerciale – funcția comercială
funcția cercetare/dezvoltare – funcția R&D
function staff – functia de personal
function production – Funcția de producție
– Funcția financiar/contabil – Funcția financiar/contabil

——————— G ————————
Garaj – Ipoteca
Garanții Bancare – Garanții pentru împrumuturi
Administrare contabilă
– Schema de management

——————– eu ————————
Mijloace fixe
Imobilizări financiare – Active financiare
Imobilizari necorporale – Active circulante
Active necorporale
Impozit – Impozit
Impozit pe clădiri – Impozit pe clădiri
Taxe pentru jocuri de noroc
împrumuturi de stat
– împrumut prin obligațiuni
Închiderea anului – Împrumut emis de obligațiuni Sfârșitul anului fiscal
Indici agregați – Indici agregați
Indici de previziuni – Indici de provizion
Indici cu ponderi constante – Indici cu ponderi constante
Indici cu ponderi variabile – Indici cu ponderi variabile
Indici dinamici – Indici dinamici
Indici individuali și de grup – Indici individuali și de grup
statistica indicilor – Indici statistici
indicatori teritoriali – Indici teritoriali
Inflație – inflație
Întreprindere – Întreprindere (sau companie)
Investiții – Investiții

——————— L ————————
Lichidarea companiei

——————— ——————— M
Macroeconomie – Macroeconomie
monetary mass – Masa monetară
Media cronologică ponderată – Media cronologică ponderată
Medie cronologică simplă – Medie cronologică simplă
Mediană – Mediană
Microeconomie – Microeconomie
Monopol – monopol

——————— N ————————
Negociere – Negociere

——————— O ————————
Obiect și metodă (contabilitatea) – Domeniul de aplicare și metoda (contabilitatea)
Obligațiuni – Obligațiuni
Aprovizionare – Aprovizionare
Currency supply – Currency supply
Aprovizionare globală – Aprovizionare globală
Oligopol – Oligopol
Organizatia Mondiala a Comertului

——————— ——————— P
Pasiv(e) – Datorii
Patrimoniu – Patrimoniu
Piața financiară – Piața financiară
Bani

y market – Piața monetară
Piața muncii – Piața muncii
Planul general de conturi – Plan de cont
Plăți în numerar – Plăți în numerar
Plăți prin transfer – Plăți prin transfer
Politica bugetară – Politici bugetare
Politica monetară – Politici monetare
Pragul de profitabilitate – Pragul de profitabilitate
Pret – Pret
prime aferente capitalului – Primă de capital
Procedura cantitativă
Procedura de deducere a valorii
Procedura simplă de împărțire Procedura simplă de împărțire
Procedura indicelui de echivalență The
procente – percentile
Productie – Productie
Producție brută – Producție brută
Producție în curs – Producție curentă
Productivitate – Productivitate
Produs național – Cont național de produs
Profit – Profit
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli – Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

R ——————— ————————
rata rentabilității – raportul de rentabilitate
rate marginal – Rată marginală
Renta – Renta
Rezerve – Reserve
Rezultat raportat – Rezultate raportate

——————— S ————————
Seria de distribuție – Seria de repartiție
Seria cronologică – Seria temporală
system decision – sistem decizional
sistem bugetar – sistem bugetar
transnaționale – companii transnaționale
Şomaj – Şomaj
Seria de sondaje – ancheta de serie
Sondaj mecanic – sondaj mecanic
Sondaj tipic – sondaj tipic
Sondaje aleatorii – sondaje aleatorii
Sondajele efectuate – Sondajele directe
Spor mediu – Creștere medie
Stocuri – Stoc
Subvebtii – Subvenție

——————— T ————————
Țări în curs de dezvoltare
Taxă – Taxă (sau Taxă)
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) – Taxa pe valoarea adăugată (TVA)
Taxa de reducere – Taxa de reducere
Taxe de timbru – Taxe de timbru
Taxe vamale – Vama
Valori mobiliare – Valori mobiliare
Trezorerie – Trezorerie

——————— V ————————
Valoarea adăugată brută
Valoarea adăugată netă
– Valori mobiliare
Venit national – Contul de venit national

Categorii: Blog-R