În prima faz?, toate materialele existente sunt desc?rcate de pe pagina oficial? http://www.ieaust.org.au/find/osqa.html ?i citite din scoar?? în scoar??.
Verifica?i aceast? pagin? cât mai des posibil pentru a vedea dac? s-au f?cut modific?ri.

Criterii:

Vechimea în munc? trebuie s? fie de cel pu?in 3 ani.
IELTS s? fie cel pu?in 6 la fiecare modul: ascultare, citire, scriere, vorbire.
Lista a ceea ce ar trebui s? con?in? fi?ierul atunci când îl trimite?i:

Completarea formularului (englez?).
Bani (450 AUD, card Taipun BancPost).
Rezultatul IELTS trimis în original de British Council.
Diploma in limba romana legalizata si Diploma in limba engleza legalizata.
stenogram? legalizat? român? ?i stenogram? legalizat? englez?.
CV in limba engleza (maxim 3 pagini).
Referin?e în limba român? legalizat? ?i Referin?e în limba englez? legalizat?.
Dezvoltare profesionala continua in limba engleza.
Pagina de copert?, pagina de start în englez? ?i imagine.
Cele trei episoade (CDR).
Tabel pentru eviden?ierea cuno?tin?elor de limba englez?.
Toate documentele sunt trimise într-un plic la:
Evaluarea calific?rilor de peste m?ri
Educa?ie ?i calitatea de membru
Institu?ia Inginerilor, Australia
11 Circuitul Na?ional
BARTON ACT 2600
AUSTRALIA

Pentru detalii sau explica?ii folosi?i: osqa@engineersaustralia.org.au , pentru a le fi mai u?or s? scrie?i în subiect, num?rul dvs. de dosar.

Aceste informa?ii pot fi modificate oricând, de aceea este indicat s? consulta?i pagina oficial? înainte de a trimite fi?ierul.
Aceste documente au fost trimise de mine ?i am primit un r?spuns pozitiv în aproximativ 6 s?pt?mâni.
Succes tuturor ?i mult succes.

Categorii: Blog-R