Locul de începere a procesului de emigrare este site-ul web oficial al Departamentului de Imigrare și Afaceri Multiculturale și Indigene (DIMIA) – care poate fi găsit la: www.immi.gov.au/ și Broșura 6, Migrație generală calificată (Formularul 1119) reprezintă „Biblia” imigrantului australian.
Pentru a nu avea surprize în ceea ce privește informațiile și formularele la zi (datorită faptului că lucrurile se schimbă într-o perioadă relativ scurtă de timp – cam de trei ori pe an, în martie, iulie și noiembrie), cel mai bun download – ai formularele respective direct de pe site-ul oficial al DIMIA, si nu te vei complica luand-le din alte surse neoficiale.
Asigurați-vă că ce și cum completați formularele corespund în totalitate documentelor pe care le veți atașa (date calendaristice, numele instituțiilor) și păstrați o copie a fiecărei lucrări pe care ați trimis-o pentru a nu risca să vă prindeți pe picioare. greșit dacă vi se solicită anumite informații care au fost menționate anterior într-o altă formă.
De asemenea, dacă nu ați înțeles foarte bine ce scrie într-o anumită formă, citiți-l din nou până când înțelegeți, deoarece orice neconcordanță poate crea suspiciuni în partea ofițerului de emigrare, ceea ce poate duce la complicații ale dosarului și în termina poate chiar refuzul unei vize.

Procesul de emigrare
Informațiile de mai jos se bazează pe Broșura 6 – Migrație generală calificată.
Pentru a fi eligibil pentru emigrarea în Australia, trebuie mai întâi să îndepliniți anumite condiții de bază privind:
– vârsta care nu depășește 45 de ani de la data depunerii cererii;
– Cunoașterea limbii engleze care se testează prin intermediul testului IELTS, punctajul minim acceptabil fiind de 5 în fiecare dintre cele 4 benzi (pentru o anumită categorie de viză este acceptabil și un punctaj de 4,5, dar acesta este un caz excepțional);
– studii, fiind necesar cel puțin liceu;
– ocupația nominalizată, care trebuie găsită pe lista ocupațiilor din Australia, respectiv pe Skilled Occupations List (SOL) care poate fi găsită la www.immi.gov.au/allforms/pdf/1121i.pdf ; conform acestei clasificări, ocupațiile se împart în 3 categorii: ocupații în valoare de 60 de puncte, ocupații în valoare de 50 de puncte și, respectiv, ocupații în valoare de 40 de puncte – experiență profesională recentă, care trebuie să fie de cel puțin 12 luni din ultimele 18 luni în cazul ocupațiilor. de 60 de puncte și de minim 2 ani din ultimii 3 ani pentru ocupații de 40 sau 50 de puncte

Există anumite excepții de la regula privind competența lingvistică pentru cei care au studiat limba engleză la nivel universitar (de exemplu, Facultatea de Studii Economice în Limbi Străine din cadrul Academiei de Studii Economice, București) sau dacă sunt vorbitori nativi ai limba. Engleză.
Există și anumite excepții în ceea ce privește experiența profesională recentă, pentru anumite ocupații precum managerii care necesită un număr mai mare de ani pentru a putea obține echivalența pozitivă (cinci ani mai precis în cazul managerilor), sau în cazul celor care au studiat în Australia de cel puțin 2 ani, nu este necesar să îndeplinească această condiție, dacă depun formularul de emigrare în termen de 6 luni de la data finalizării studiilor.
Pentru a îndeplini cerința de bază privind nominalizarea unei ocupații care se regăsește pe SOL, este necesară echivalarea calificării profesionale (evaluarea competențelor) de către organismul profesional relevant din Australia (cum ar fi în România pentru contabili). CECCAR)

Odată îndeplinite aceste cerințe de bază, trebuie ales tipul de viză de ales, întrucât există mai multe tipuri de vize, din acest punct de vedere și anume:
1. Vize temporare:
a) Absolvent Skilled (Temporary) (Clasa UQ, subclasa 497) – pentru acei studenți străini din Australia care intenționează să solicite rezidența, permițându-le să prelungească perioada de expirare a vizei de student cu care au venit cu încă 6 luni de la data data finalizării studiilor, acesta va fi termenul până la care se pot depune formularul de emigrare; această perioadă suplimentară de timp este justificată de perioada de echivalare a profesiei, care poate dura între câteva săptămâni și câteva luni, în funcție de ocupație.
b) Regional independent calificat (provizoriu) (Clasa UX, subclasa 495) – acest tip de viză este destinat celor care nu pot îndeplini marca de trecere actuală de 120 de puncte, dar care acumulează cel puțin 110 de puncte și dă dreptul titularului de a trăi și de a lucra în Australia pentru o perioadă de 3 ani în anumite zone mai puțin atractive din punct de vedere economic (regional Australia/zone metropolitane cu creștere redusă a populației – în general restul Australiei, cu excepția zonelor metropolitane/capitale, adică: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Canberra și întregul Teritoriul Capitalei Australiane; prin excepție această categorie include întregul stat Australia de Sud, inclusiv capitala Adelaide), urmând ca după primii 2 ani, dacă solicitantul și-a respectat obligația de a locui în aceste zone mai defavorizate, și pro

Dacă a fost angajat de cel puțin 12 luni în angajarea nominalizată în dosarul de emigrare, poate solicita o viză permanentă fără alte restricții de mobilitate în Australia.

2. Vize permanente:
a) Cu calificare generală offshore:
– Skilled-Independent (Clasa BN, subclasa 136) – această viză este destinată lucrătorilor care intenționează să se stabilească în Australia și este responsabil pentru cel mai mare număr de rezidenți australieni acordat. Pentru a aplica pentru acest tip de viză este necesar:
· să satisfacă cerințele de bază, menționate mai sus;
· Să îndeplinească un punctaj de minim 120 de puncte;
· Pentru a denumi o ocupație existentă pe SOL.
– Skilled-State Territory Nominated Independent (Clasa BN, subclasa 137)– această viză este pentru cei cu anumite calificări sau profesii aflate pe lista lipsei, adică pentru care piața forței de muncă din Australia nu poate acoperi cererea pe baza ofertei locale de muncă. În acest caz, solicitantul este sponsorizat de statul respectiv pentru a putea aplica, acordând prioritate acestui tip de viză, dar nu înseamnă că i se asigură un loc de muncă. De menționat că nu toate statele participă la acest tip de viză, iar solicitantul are obligația să se stabilească și să se angajeze în primii 2 ani doar în acel stat care l-a sponsorizat.
– Skilled Matching (Clasa BR, subclasa 134)– asemănător precedentului, doar că în acest caz sponsorizarea provine de la un angajator și nu de la un stat. De menționat că acest tip de viză nu este supus testului de puncte.
– Skilled-Designated Area Sponsored (Clasa BQ, subclasa 139) – acest tip de viză este pentru cei care au rude într-o anumită zonă a Australiei și sunt dispuși să le sponsorizeze. Categoria solicitantului include cei care au următoarele tipuri de rudenie cu sponsorul:
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· părinte
· frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· unchiul/nepoata unchiului (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· Var primar
· nepot
Nici în acest caz nu este necesar să se evalueze pe baza punctajului.
– Skilled-Australian Sponsored (Clasa BQ, subclasa 138) – similar cu precedenta doar în acest caz solicitantul poate avea doar următoarele tipuri de rudenie cu sponsorul:
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· părinte
· frate (inclusiv tatăl vitreg sau părintele adoptiv)
· unchiul/nepoata unchiului (inclusiv fratele vitreg sau părintele adoptiv)
Vă rugăm să rețineți că evaluarea pe baza punctajului este necesară.

b) Cu calificare generală pe uscat:
– Student de peste mări calificat-independent (clasa DD, subclasa 880) – Acest tip de viză este destinat studenților străini care doresc să se stabilească în Australia la finalizarea studiilor. În acest sens, solicitanții trebuie
· să îndeplinească cerințele de bază
· atinge scorul
· nominalizează o ocupație pe SOL
· obține un echivalent pentru un loc de muncă de 60 de puncte sau deține o diplomă de doctorat australian, caz în care nominalizează și un loc de muncă de 50 de puncte
– Skilled-Designated Area Sponsored Overseas Student (Clasa DE, subclasa 882)– acest tip de viză este destinat și studenților străini, care la finalul studiilor doresc să se stabilească în Australia, dar spre deosebire de precedentul, permite nominalizarea un loc de muncă de 50 de puncte fără condiția de doctorat australian, dacă solicitantul găsește un sponsor cu care are o relație de familie
· copil (adoptiv, natural sau vitreg)
· părinte
· frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· unchi / nepot (unchi sau vitreg)
· văr primar
· nepot
– Skilled- Australian Sponsored Overseas Student (Clasa DE, subclasa 881)– singura diferență între acest tip de viză și cea anterioară constă în faptul că în acest caz solicitantul poate avea față de sponsor calitatea de
· copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
· părinte
· frate / soră (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
· nepoata/nepoata unchiului (inclusiv tata vitreg sau adoptiv)

c) Cetăţean Onshore din Noua Zeelandă:
– cetățean independent din Noua Zeelandă calificat pe uscat (clasa DB, subclasa 861)
– cetățean neozeelandez cu calificare în zona desemnată onshore (clasa DB, subclasa 863)
– Cetățean calificat – Onshore, sponsorizat din Australia, Noua Zeelandă (Clasa DB, subclasa 862)

Odată ce solicitantul știe pentru ce tip de viză să solicite, urmați testul de puncte pentru acele categorii de viză care necesită acest lucru. Acest test de puncte reprezintă o grilă de selecție sau de evaluare după mai multe criterii. Pentru cei care aplică pentru categoria de viză Skilled-Independent (Clasa BN, subclasa 136) care este și cea mai frecventă, promovarea acestui test este esențială. Se acordă puncte pentru:
· calificare;
· Vârsta;
· Cunoașterea limbii engleze;
· Experiență profesională specifică;
· Ocupație în cerere (eventual cu ofertă de muncă);
· Calificări australiene;
· Studii finalizate sau rezidențiat în anumite zone regionale
· Calificările soțului/soției;
· Relație de sânge (numai vizele sponsorizate australieni).

De asemenea, puteți primi puncte bonus pentru

:
· investiții în Australia, sau
· experiență profesională australiană, sau
· fluență în una dintre limbile principalelor comunități australiene (altele decât engleza).
Pentru a promova acest test cu punctaj trebuie îndeplinit un punctaj cel puțin egal sau mai mare decât pașaportul în vigoare pentru categoria de viză respectivă la data depunerii cererii. Daca punctajul obtinut este mai mic inseamna ca ai obtinut un poolmark, adica un punctaj cu care astepti 2 ani de la data depunerii cererii, in speranta ca poate scade punctajul la categoria respectiva de viza sau in speranta ca se va inventa un alt tip de viză pentru care punctajul obținut ar fi suficient (cum a fost cazul CRS). În acest sens, punctajul necesar trebuie verificat la următoarea adresă de internet: www.immi.gov.au/migration/skilled/points_test.htm

Calcularea punctajului
1. Calificare – acest punctaj se acordă în funcție de ocupația nominalizată, și se regăsește pe formularul 1121i – Lista ocupațiilor calificate, iar obținerea acestuia este condiționată de obținerea unei echivalențe pozitive de la corpul profesional de resort. Din acest punct de vedere, ocupațiile sunt împărțite în 3 categorii:
a) ocupații în valoare de 60 de puncte (manageri, psihologi, contabili, ingineri, informaticieni, asistenți medicali, avocați, arhitecți, farmaciști, medici, unii profesori, meșteri etc.);
b) ocupatii in valoare de 50 de puncte (economisti, jurnalisti, matematicieni, biologi, secretari, meteorologi, farmacisti industriali, reprezentanti de vanzari, unii profesori);
c) ocupații în valoare de 40 de puncte (pescari, marinari, asistenți, tehnicieni);

2. Vârsta – se ia în considerare la momentul depunerii cererii și se punctează după cum urmează:
a) între 18 și 29 de ani – 30 de puncte;
b) între 30 și 34 de ani – 25 puncte;
c) între 34 și 39 de ani – 20 puncte;
d) între 40 și 44 de ani – 15 puncte;
e) după 45 de ani nu mai sunteți considerat eligibil
Vârsta se dovedește pe baza certificatului de naștere; de exemplu, dacă împliniți 30 de ani pe 1 aprilie, iar formularele au fost primite și înregistrate (data depunerii) pe 31 martie, înseamnă că primiți punctajul pentru categoria de vârstă între 18 și 29 de ani, adică 30 de puncte

3. Competență lingvistică în limba engleză – din acest punct de vedere există doar două categorii:
a) Limba engleză competentă pentru cei care au obținut cel puțin nota 6 la fiecare dintre cele 4 benzi ale testului IELTS pentru care se acordă – 20 de puncte;
a) Limba engleză vocațională pentru cei care au obținut cel puțin nota 5 la fiecare dintre cele 4 benzi ale testului IELTS pentru care se acordă – 15 puncte;
Competențele lingvistice sunt de obicei dovedite prin susținerea testului IELTS, despre care puteți afla mai multe la www.ielts.org sau www.britishcouncil.org/romania . Alte teste precum TOEFL, Cambridge nu sunt acceptate.
Vorbitorii nativi, sau cei care au studiat în limba engleză, obțin automat punctajul corespunzător nivelului de Engleză competentă, respectiv 20 de puncte

4. Experiență profesională specifică – punctele se acordă dacă ați lucrat în 3 din ultimii 4 ani anteriori depunerii cererii:
a) dacă ocupația nominalizată valorează 60 de puncte și ați lucrat în ocupația nominalizată în 3 din ultimii 4 ani, se acordă 10 puncte;
b) dacă ocupația nominalizată valorează 40, 50 sau 60 și ați lucrat în vreo ocupație pe SOL în 3 din ultimii 4 ani, se acordă 5 puncte;
Dovada experienței profesionale este de obicei oferită de referințe, care pot fi verificate telefonic sau chiar la fața locului de un funcționar de la Ambasada Australiei la Belgrad. Prin urmare, carnetele de lucru sunt de puțină valoare.

5. Ocupație/ofertă de muncă necesară – dacă ocupația nominalizată se află și pe lista ocupațiilor solicitate pe piața muncii din Australia (Migration Occupations in Demand List – MODL care se găsește pe site-ul DIMIA) sau aveți și un loc de muncă sigur ofertei i se acordă puncte după cum urmează:
a) dacă se cere ocupația nominalizată și aveți și o ofertă de muncă cu normă întreagă determinată de la o organizație care a angajat cel puțin 10 persoane în ultimele 24 de luni – 20 de puncte;
b) dacă ocupația nominalizată se află pe lista ocupațiilor solicitate pe piața forței de muncă din Australia, dar nu aveți o ofertă de muncă certă – 15 puncte;

6. Calificare australiană – dacă ați studiat în Australia pentru o perioadă de cel puțin 2 ani, puteți primi puncte după cum urmează:
a) pentru o diplomă de doctor obținută după o perioadă de studii de cel puțin 2 ani – 15 puncte;
b) pentru o diplomă de master obținută după o perioadă de studii de minim 1 an și împreună cu o diplomă de licență obținută după o perioadă de studii de minim 1 an, însumând cel puțin 2 ani – 10 puncte;
c) pentru o diplomă postliceală de obținut după o perioadă de studii de minim 2 ani – 5 puncte;

7. Reședința în anumite părți ale Australiei – dacă ați locuit și studiat în anumite regiuni dezavantajate din punct de vedere economic din Australia (regional Australia / zone metropolitane cu creștere redusă a populației) pe o perioadă de cel puțin 2 ani, puteți primi – 5 puncte.

8. Calificarea

soțul – dacă sunteți căsătorit și soțul îndeplinește cerințele de bază în ceea ce privește vârsta, cunoașterea limbii engleze, calificarea, ocupația nominalizată și experiența de muncă recentă și pentru a obține o echivalență pozitivă de la corpul profesional relevant se acordă de asemenea – 5 puncte.

9. Bonus – 5 puncte suplimentare pot fi acordate pentru una dintre următoarele situații:
a) investiție în Australia de cel puțin 100.000 USD pentru cel puțin 12 luni, sau
b) experiență profesională australiană de cel puțin 6 luni în ultimele 48 de luni anterioare cererii sau
c) fluență în una dintre limbile principalelor comunități australiene (inclusiv comunitatea românească).
Dar rețineți că nu se pot acorda mai mult de 5 puncte, așa că chiar dacă aveți 100.000 USD de investit și vorbiți fluent limba română, veți primi în continuare doar 5 puncte.

10. Legături de familie – pot fi acordate numai în cazul vizelor Skilled-Australian Sponsored, dacă solicitantul principal sau soțul/soția acestuia are statutul de
– copil (adoptiv, natural sau frate vitreg)
– părinte
– frate (inclusiv fratele vitreg sau adoptiv)
– Nepotul unchiului (inclusiv bunicul vitreg sau părintele adoptiv)
rudei australiane care va fi sponsor.

După calcularea punctajului și verificarea dacă sunt îndeplinite condițiile de bază și nivelul actual al mărcii de trecere pentru categoria de viză respectivă, se
– completarea formularului 47SK,
– trimiterea împreună cu toate documentele atașate prin poștă la adresa:

Centrul de procesare calificat din Adelaide
Departamentul de Imigrare și Afaceri Multiculturale și Indigene
GPO BOX 1638
ADELAIDE SA 5001
AUSTRALIA
sau prin curier la:

Centrul de procesare calificat din Adelaide
Departamentul de Imigrare și Afaceri Multiculturale și Indigene
Etajul 1, strada Currie nr. 55
ADELAIDE SA 5000
AUSTRALIA
e-mail: adelaide.skilled.centre@immi.gov.au
toate documentele trebuie trimise în copie legalizată însoțită de o traducere autorizată. Aveți grijă să nu trimiteți documentele originale, deoarece nu le veți primi înapoi.
– plata taxei de procesare a dosarului in valoare de 1845 USD (conform Formular care se poate face in momentul de fata cu cardul Typhoon emis de BancPost.
In cazul in care nu doriti sa apelati la serviciile Postei Romane, din cauza riscurilor de expediere, exista mai multe servicii de curierat rapid care pot fi folosite, precum: DHL, TNT, UPS, FedEx (vezi www.emigarare.info pentru link-uri), diferite în ceea ce privește taxele și opțiunile oferite (timp de livrare, securitate).

Pentru cererile depuse după 1 iulie 2004, timpul de primire a formularelor medicale a fost redus la doar câteva săptămâni de la data primirii și înregistrării cererii (data depunerii).
Examenul medical se efectuează la Clinica Satului Francez – Medicină generală, medicină de familie și medicină de urgență care se găsește la Soseaua Nordului nr. 119.
Un numar de telefon la care puteti suna pentru programari este 232.35.80 (programul este de luni pana vineri de la 8:00 la 17:00, sambata 11:00 la 12:00), Dr. Ioana Mateescu si Dr. Ileana Mateescu
Examenul medical costa 70 € in acesti bani fiind inclusa si radiografia (care singura ar costa 15 €) La aceasta se adauga si costul expeditiei de catre TNT care este totusi 60 €
De asemenea, odata cu analizele medicale, trebuie trimis cazierul judiciar.
Dacă totul merge bine, ar trebui să primiți viza în aproximativ 2-4 luni de la depunerea dosarului, în funcție de perioada în care trimiteți (Crăciun), complicații care pot apărea în dosar, dacă ocupația nominalizată este sau nu. MODL, curierul prin care trimiteți documente etc…

În sfârșit, cred că ar fi util să repeți pașii principali care trebuie făcuți

Verificarea indeplinirii conditiilor de baza
Alegerea tipului de viză
Calcularea punctajului
examen IELTS *
Obținerea echivalenței profesionale
Trimiterea fișierului
Efectuarea analizelor medicale și obținerea cazierului judiciar
Trimiterea unui pașaport la Belgrad pentru o viză
* Nu este întotdeauna necesară susținerea examenului IELTS înainte de echivalența profesională, ci doar pentru anumite ocupații pentru care organismele profesionale relevante solicită un anumit nivel de cunoaștere a limbii engleze care poate fi dovedit tocmai prin acest test, cum este cazul inginerilor – IEAust.

PS Aceste informații nu sunt exhaustive și nu reprezintă consultanță juridică pentru emigrare.

Categorii: Blog-R