Emigrare.info a fost o surs? excelent? de informa?ii pentru emigrantul român, cu sfaturi din lumea real?. A func?ionat din 2003 pân? la jum?tatea lui 2019, când a murit. Ne-am gândit c? ar fi bine s?-l aducem înapoi, astfel încât aceast? resurs? util? s? fie din nou disponibil?. Dar, facem câteva modific?ri:

1. De data aceasta vom avea site-ul principal în limba englez?, cu traducere disponibil? în limba român?.

2. Nu vom reînvia forumul. Oricine ?tie multe despre forumuri în aceste zile v? va spune c? acestea sunt greu de rulat din cauza tuturor post?rilor de spam din software-ul automat. Pute?i câ?tiga b?t?lia împotriva robo?ilor, dar este nevoie de mult timp, ceea ce noi nu avem.

3. În loc de forum, vom rula un blog. Vom solicita post?ri de oaspe?i de la oameni cu cuno?tin?e care au experien?? practic? în imigrare de împ?rt??it. Putem poli?i?ti mult mai bine.

Deci, dac? dori?i s? lua?i leg?tura, pute?i. Pân? când reconstruim site-ul, ave?i grij? ?i a?tept?m cu ner?bdare s? ne reconect?m.

Categorii: Blog-R