Ca turist practic nu ai s?n?tate pentru a-?i g?si de lucru, nici imediat, nici pentru mai târziu. Asta pentru simplul fapt c? cei care încep s?-?i caute un loc de munc? nu o fac de pl?cere ci de nevoie, a?a c? nu au timp s? te a?tepte câteva luni pân? când ob?ii viza, ca s? nu mai vorbim de faptul c? v? pute?i r?zgândi. , iar apoi trebuie s? o ia de la cap?t.
Au fost mul?i tipi care au acceptat locuri de munc? ?i apoi, dup? ce ?i-au ob?inut reziden?iatul, ?i-au dat demisia. Acest lucru a dat foc agen?iilor de recrutare, care nici nu vor s? se uite la cei cu viz? de turist (nu î?i iau banii dac? persoana pe care o recomand? nu lucreaz? la cel pu?in 3 luni de la angajare, ceea ce în majoritatea cazurilor descrise mai sus a f?cut nu se întâmpl?).

Sfatul meu cald este s? nu încerci, pentru c? vei ajunge s? alergi cu imigran?ii ?i nu cred c? vei putea sta ascuns mai mult de o s?pt?mân? sau dou?. ?ara este mic? ?i nu tu. În afar? de livrarea de pizza, desc?rcarea cutiilor în depozit ?i punerea legumelor în saci la supermarket, nu mai este mult de lucru pentru turi?ti. Nu merita…

Categorii: Blog-R