Primul pas în ob?inerea unei vize de rezident permanent ca Traduc?tor (dup? ce v-a?i asigurat c? îndeplini?i cerin?ele minime stabilite în Bro?ura 6) este s? contacta?i NAATI – Autoritatea Na?ional? de Acreditare a Traduc?torilor ?i Interpre?ilor.

V? vor oferi detaliile necesare pentru acreditarea ca Traduc?tor în Australia, ceea ce v? va permite s? ob?ine?i 5 puncte pentru limba comunit??ii (româna).
Pentru echivalare, v? vor cere s? le trimite?i toate certificatele/diplomele care atest? faptul c? sunte?i Traduc?tor recunoscut în România. Dac? nu e?ti traduc?tor în România, va trebui s? vezi condi?iile de acceptare a înscrierii la examen.
Detalii pot fi g?site ?i pe site-ul lor ?i contactându-i direct.

O alt? ?ans? de echivalare ar fi s? ai studii la o institu?ie aprobat? de ace?tia (o list? ?i se va da dup? ce îi vei contacta).
Dac? NAATI nu v? recunoa?te diploma/certificatul de traduc?tor, înregistra?i-v? la ei pentru un examen. Exist? mai multe centre de examinare în lume de la care pute?i înv??a. De asemenea, dac? le cere?i s? se înscrie la examen, NAATI v? va trimite un pachet de informare ?i preg?tire, în care ve?i g?si mai multe detalii privind centrele de examinare ?i datele la care au loc examenele.
Printre materialele pe care le ve?i primi de la ei se num?r? ?i o bro?ur? despre Etic?. Sunte?i atra?i de notele/mediile minime pe care trebuie s? le lua?i la examen pentru a le promova.

Se recomand?, ?i chiar ?i NAATI recomand? acest lucru, s? v? înscrie?i la examenul de traducere unidirec?ional?, cel la limba str?in? în limba român?. Desigur, este mai u?or ?i ceea ce conteaz? este s? dai examenul.

Examenul const? în traducerea a dou? texte la alegere din trei care sunt date. Exist? ?i trei întreb?ri despre Etic?, dintre care po?i alege dou? pentru a r?spunde.

Atentie la examen! Timpul trece foarte repede. Când am început examenul ?i am v?zut despre ce este vorba, mi s-a p?rut u?or ?i m-am relaxat prea mult ?i nici nu mi-am dat seama când au trecut aproape dou? ore. Intrasem în criza de timp ?i eram cam la jum?tatea celui de-al doilea text de tradus. Nici m?car nu începusem înc? Etica, sau cel pu?in 5 ar trebui luate acolo.
Nu v? spun cât de repede a început s?-mi curg? pixul pe foaia de examen ?i am reu?it s?-l termin în ultimul moment.

Textele vor fi din diverse domenii, în general, nespecializate: politic?, educa?ie, social, s?n?tate, ?tiin?? etc. Am avut de ales între un text despre s?n?tate, unul despre educa?ie ?i unul despre politic?. Pentru c? în textul de s?n?tate erau ni?te termeni al c?ror echivalent în limba român? nu eram sigur, am ales s? traduc textul din educa?ie ?i politic?. Textele sunt de fapt articole care pot fi g?site în reviste sau ziare.

Este bine sa urmaresti transmiterea rezultatului examenului si sa nu il lasi prea moale, pentru ca in cazul meu am pierdut 5 puncte la varsta.
Dupa vreo trei luni de asteptare fara niciun rezultat (rezultatul se elibereaza dupa 12 saptamani) le-am trimis un e-mail si mi-au spus ca mi-au trimis deja rezultatul.
I-am întrebat la ce adres? l-au trimis ?i a fost total gre?it. Pana cand am primit diploma de la NAATI aveam 35 de ani si cu asta am pierdut 5 puncte.

Din fericire, punctele mele au fost compensate de faptul c? am ob?inut 5 puncte la calificarea/diploma australian?.
Da, a?a este, acreditarea/diploma NAATI ofer? 5 puncte pentru imigrare.

Cand am depus dosarul nu am inclus testul IELTS, de fapt nici nu ma gandisem sa il dau, avand diploma de traducator (si dovada cunostintelor de limba engleza) obtinuta de la ei.
Dar dup? câteva luni, când am primit cererea de cazier medical ?i judiciar, mi-au cerut ?i testul IELTS sau m?car dovada înscrierii la test, având în vedere c? documentele solicitate de ei trebuiau trimise într-un mod relativ. timp scurt.
Am trimis chitan?ele ?i programul la testul IELTS, împreun? cu cazierul medical ?i judiciar.
De fapt, medicii au fost trimi?i direct de clinica unde am f?cut analizele.
La mai pu?in de dou? luni de la trimiterea rezultatelor testului IELTS, am primit scrisoarea de viz?.

Succes!

Categorii: Blog-R